کمترین: 
735000
بیشترین: 
737000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
735000
زمان: 
10/12 17:42
قیمت نیم سکه امروز 12 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 دی 1396 , 735000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 12:24","price":735000},{"date":"1396/10/12 15:06","price":737000},{"date":"1396/10/12 17:42","price":735000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398