کمترین: 
4400
بیشترین: 
4450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4450
زمان: 
10/12 13:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 دی 1396 , 4450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 11:40","price":4400},{"date":"1396/10/12 13:00","price":4433},{"date":"1396/10/12 13:40","price":4450}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398