کمترین: 
734000
بیشترین: 
737000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
734000
زمان: 
10/12 16:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 دی 1396 , 734000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 11:36","price":735000},{"date":"1396/10/12 14:48","price":737000},{"date":"1396/10/12 16:30","price":734000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398