کمترین: 
1465000
بیشترین: 
1480000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1472000
زمان: 
10/12 18:18
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 12 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 12 دی 1396 , 1472000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 11:36","price":1465000},{"date":"1396/10/12 13:30","price":1480000},{"date":"1396/10/12 15:54","price":1478000},{"date":"1396/10/12 16:30","price":1475000},{"date":"1396/10/12 17:36","price":1473000},{"date":"1396/10/12 18:18","price":1472000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398