کمترین: 
0
بیشترین: 
3.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.3
زمان: 
10/12 11:40
قیمت دینار عراق امروز 12 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 دی 1396 , 3.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 11:30","price":0},{"date":"1396/10/12 11:40","price":3.3}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398