کمترین: 
521
بیشترین: 
525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
525
زمان: 
10/12 13:40
قیمت کرون نروژ امروز 12 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 دی 1396 , 525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 10:20","price":521},{"date":"1396/10/12 12:20","price":523},{"date":"1396/10/12 13:40","price":525}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398