کمترین: 
517
بیشترین: 
520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
520
زمان: 
10/12 13:40
قیمت کرون سوئد امروز 12 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 دی 1396 , 520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 10:20","price":517},{"date":"1396/10/12 12:20","price":519},{"date":"1396/10/12 13:40","price":520}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398