کمترین: 
3335
بیشترین: 
3348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3348
زمان: 
10/12 13:40
قیمت دلار استرالیا امروز 12 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 12 دی 1396 , 3348 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 10:20","price":3344},{"date":"1396/10/12 10:50","price":3348},{"date":"1396/10/12 11:30","price":3338},{"date":"1396/10/12 11:50","price":3335},{"date":"1396/10/12 13:40","price":3348}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398