کمترین: 
3530
بیشترین: 
3561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3561
زمان: 
10/12 15:50
قیمت دلار کانادا امروز 12 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 دی 1396 , 3561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 10:20","price":3530},{"date":"1396/10/12 10:50","price":3538},{"date":"1396/10/12 11:30","price":3535},{"date":"1396/10/12 12:20","price":3540},{"date":"1396/10/12 12:40","price":3536},{"date":"1396/10/12 13:00","price":3549},{"date":"1396/10/12 13:40","price":3559},{"date":"1396/10/12 15:50","price":3561}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398