کمترین: 
1171
بیشترین: 
1178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1178
زمان: 
10/12 16:40
قیمت لیر ترکیه امروز 12 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 دی 1396 , 1178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 10:20","price":1174},{"date":"1396/10/12 11:50","price":1173},{"date":"1396/10/12 12:40","price":1171},{"date":"1396/10/12 13:10","price":1173},{"date":"1396/10/12 13:20","price":1174},{"date":"1396/10/12 13:40","price":1176},{"date":"1396/10/12 16:40","price":1178}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398