کمترین: 
5876
بیشترین: 
5916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5916
زمان: 
10/12 15:10
قیمت پوند امروز 12 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 12 دی 1396 , 5916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 10:20","price":5896},{"date":"1396/10/12 10:50","price":5894},{"date":"1396/10/12 11:50","price":5876},{"date":"1396/10/12 13:00","price":5896},{"date":"1396/10/12 13:40","price":5901},{"date":"1396/10/12 15:10","price":5916}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398