کمترین: 
96241.3
بیشترین: 
96353.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96241.3
زمان: 
10/12 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 12 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 دی 1396 , 96241.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:40","price":96339.3},{"date":"1396/10/12 09:50","price":96341.8},{"date":"1396/10/12 10:00","price":96345.9},{"date":"1396/10/12 10:10","price":96351.0},{"date":"1396/10/12 10:20","price":96353.7},{"date":"1396/10/12 10:30","price":96346.4},{"date":"1396/10/12 10:40","price":96339.1},{"date":"1396/10/12 12:40","price":96241.4},{"date":"1396/10/12 15:40","price":96241.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398