کمترین: 
2121.6
بیشترین: 
2121.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2121.6
زمان: 
10/12 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 12 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 دی 1396 , 2121.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":2121.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398