کمترین: 
62.7
بیشترین: 
62.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.7
زمان: 
10/12 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 12 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 دی 1396 , 62.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":62.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398