کمترین: 
11085.9
بیشترین: 
11085.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11085.9
زمان: 
10/12 09:10
قیمت بات تایلند امروز 12 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 دی 1396 , 11085.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":11085.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398