کمترین: 
889.8
بیشترین: 
889.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
889.8
زمان: 
10/12 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 دی 1396 , 889.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":889.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398