کمترین: 
461.4
بیشترین: 
461.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
461.4
زمان: 
10/12 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 12 دی 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 12 دی 1396 , 461.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":461.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398