کمترین: 
3258.7
بیشترین: 
3258.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3258.7
زمان: 
10/12 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 دی 1396 , 3258.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":3258.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398