کمترین: 
9589.6
بیشترین: 
9589.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9589.6
زمان: 
10/12 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 12 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 دی 1396 , 9589.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":9589.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398