کمترین: 
303.5
بیشترین: 
303.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
303.5
زمان: 
10/12 09:10
قیمت دینار عراق امروز 12 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 دی 1396 , 303.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":303.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398