کمترین: 
9377.7
بیشترین: 
9377.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9377.7
زمان: 
10/12 09:10
قیمت ریال عمان امروز 12 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 دی 1396 , 9377.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":9377.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398