کمترین: 
11933.9
بیشترین: 
11933.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11933.9
زمان: 
10/12 09:10
قیمت دینار کویت امروز 12 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 دی 1396 , 11933.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":11933.9}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398