کمترین: 
440.5
بیشترین: 
440.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440.5
زمان: 
10/12 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 12 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 دی 1396 , 440.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":440.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398