کمترین: 
441.3
بیشترین: 
441.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
441.3
زمان: 
10/12 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 12 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 دی 1396 , 441.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":441.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398