کمترین: 
3703
بیشترین: 
3703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3703
زمان: 
10/12 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 دی 1396 , 3703 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":3703}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398