کمترین: 
3198.8
بیشترین: 
3198.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3198.8
زمان: 
10/12 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 12 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 دی 1396 , 3198.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":3198.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398