کمترین: 
554.6
بیشترین: 
554.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
554.6
زمان: 
10/12 09:10
قیمت یوان چین امروز 12 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 دی 1396 , 554.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":554.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398