کمترین: 
952.8
بیشترین: 
952.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
952.8
زمان: 
10/12 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 12 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 دی 1396 , 952.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":952.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398