کمترین: 
4872.7
بیشترین: 
4872.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4872.7
زمان: 
10/12 09:10
قیمت پوند امروز 12 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 12 دی 1396 , 4872.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":4872.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398