کمترین: 
4332
بیشترین: 
4332
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4332
زمان: 
10/12 09:10
قیمت یورو امروز 12 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 دی 1396 , 4332 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":4332}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398