کمترین: 
3605.7
بیشترین: 
3605.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3605.7
زمان: 
10/12 09:10
قیمت دلار امروز 12 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 دی 1396 , 3605.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 09:10","price":3605.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398