کمترین: 
13016
بیشترین: 
14945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14945
زمان: 
10/12 23:30
قیمت بیت کوین امروز 12 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 دی 1396 , 14945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 00:00","price":13438},{"date":"1396/10/12 00:30","price":13440},{"date":"1396/10/12 04:00","price":13552},{"date":"1396/10/12 04:30","price":13799},{"date":"1396/10/12 05:00","price":13764},{"date":"1396/10/12 05:30","price":13684},{"date":"1396/10/12 06:00","price":13625},{"date":"1396/10/12 06:30","price":13490},{"date":"1396/10/12 07:00","price":13356},{"date":"1396/10/12 07:30","price":13398},{"date":"1396/10/12 08:00","price":13370},{"date":"1396/10/12 08:30","price":13016},{"date":"1396/10/12 09:00","price":13051},{"date":"1396/10/12 09:30","price":13113},{"date":"1396/10/12 10:00","price":13075},{"date":"1396/10/12 10:30","price":13290},{"date":"1396/10/12 11:30","price":13233},{"date":"1396/10/12 12:00","price":13295},{"date":"1396/10/12 12:30","price":13354},{"date":"1396/10/12 13:00","price":13402},{"date":"1396/10/12 16:00","price":13494},{"date":"1396/10/12 16:30","price":13538},{"date":"1396/10/12 17:00","price":13758},{"date":"1396/10/12 17:30","price":13832},{"date":"1396/10/12 18:00","price":13801},{"date":"1396/10/12 18:30","price":13810},{"date":"1396/10/12 19:00","price":13723},{"date":"1396/10/12 22:00","price":14114},{"date":"1396/10/12 22:30","price":14669},{"date":"1396/10/12 23:30","price":14945}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398