کمترین: 
95905.1
بیشترین: 
96218.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96208.0
زمان: 
10/11 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 11 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 دی 1396 , 96208.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:40","price":95905.1},{"date":"1396/10/11 09:50","price":96025.7},{"date":"1396/10/11 10:00","price":96060.6},{"date":"1396/10/11 10:10","price":96088.4},{"date":"1396/10/11 10:20","price":96128.2},{"date":"1396/10/11 12:40","price":96218.7},{"date":"1396/10/11 12:50","price":96208.0}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398