کمترین: 
62.6
بیشترین: 
62.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.6
زمان: 
10/11 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 11 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 دی 1396 , 62.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":62.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398