کمترین: 
2696.6
بیشترین: 
2696.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2696.6
زمان: 
10/11 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 دی 1396 , 2696.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":2696.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398