کمترین: 
3259.2
بیشترین: 
3259.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3259.2
زمان: 
10/11 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 دی 1396 , 3259.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":3259.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398