کمترین: 
9590.2
بیشترین: 
9590.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9590.2
زمان: 
10/11 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 11 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 دی 1396 , 9590.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":9590.2}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399