کمترین: 
302.9
بیشترین: 
302.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
302.9
زمان: 
10/11 09:10
قیمت دینار عراق امروز 11 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 دی 1396 , 302.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":302.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398