کمترین: 
9378.1
بیشترین: 
9378.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9378.1
زمان: 
10/11 09:10
قیمت ریال عمان امروز 11 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 دی 1396 , 9378.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":9378.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398