کمترین: 
961.6
بیشترین: 
961.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
961.6
زمان: 
10/11 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 11 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 دی 1396 , 961.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":961.6}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398