کمترین: 
11945.1
بیشترین: 
11945.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11945.1
زمان: 
10/11 09:10
قیمت دینار کویت امروز 11 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 دی 1396 , 11945.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":11945.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398