کمترین: 
439.3
بیشترین: 
439.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
439.3
زمان: 
10/11 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 11 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 دی 1396 , 439.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":439.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398