کمترین: 
440.6
بیشترین: 
440.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440.6
زمان: 
10/11 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 11 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 دی 1396 , 440.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":440.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398