کمترین: 
3699.2
بیشترین: 
3699.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3699.2
زمان: 
10/11 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 دی 1396 , 3699.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":3699.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398