کمترین: 
2862.5
بیشترین: 
2862.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2862.5
زمان: 
10/11 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 11 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 دی 1396 , 2862.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":2862.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398