کمترین: 
3200.1
بیشترین: 
3200.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3200.1
زمان: 
10/11 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 11 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 دی 1396 , 3200.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":3200.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398