کمترین: 
951.4
بیشترین: 
951.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
951.4
زمان: 
10/11 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 11 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 دی 1396 , 951.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":951.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398