کمترین: 
4868.3
بیشترین: 
4868.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4868.3
زمان: 
10/11 09:10
قیمت پوند امروز 11 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 دی 1396 , 4868.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":4868.3}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398