کمترین: 
4328.9
بیشترین: 
4328.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4328.9
زمان: 
10/11 09:10
قیمت یورو امروز 11 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 دی 1396 , 4328.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":4328.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398