کمترین: 
3605.9
بیشترین: 
3605.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3605.9
زمان: 
10/11 09:10
قیمت دلار امروز 11 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 دی 1396 , 3605.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 09:10","price":3605.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398